Welkom

Wat willen wij

Wij willen bijdragen aan Gods Koninkrijk op IJburg en omgeving door met elkaar verdieping en verbinding te zoeken. Doet u mee?
En bidt u mee voor IJburg en omgeving?

Wie zijn wij & WAT DOEN WIJ

“Wij” van Wijburg zoeken als christelijk interkerkelijk platform de ontmoeting met elkaar. Van roomskatholiek tot protestants, van charismatisch tot vrijzinnig willen wij de gebruikelijke scheidslijnen overstijgen en daar verbinding tegenoverstellen: verbinding met God, met elkaar en verbinding met de wijk. Wij gaan naar verschillende kerken op verschillende plaatsen, hebben verschillende overtuigingen, maar wij komen ook als Wijburg samen. Onze samenkomsten bewegen zich van meditatieve verdiepingsavonden tot maaltijden voor ontmoeting en wijkgerichte diaconale acties.

Klik hier voor een overzicht van activiteiten...

WIJBURG

Wij, een aantal mensen uit verschillende kerken, zijn sinds enkele jaren bezig met het verenigen van christenen op IJburg. Dit doen wij onder de naam Wijburg. Wat wij vaak horen is dat men een plek in de buurt mist, iets van christelijke gemeenschap en verbinding op het eiland zelf, juist buiten de zondag. Daarom hebben wij het platform Wijburg in het leven geroepen.

Lees meer over de betrokkenen...